Lesnícky náučný chodník Medvedia dolka

Novoveská Huta – Medvedia dolka – Novoveská Huta (v rámci lesníckeho obvodu Králiky v Novoveskej Huti) Dĺžka: 3 km Čas prechodu: 2 hod., pri práci so žiakmi 4 – 5 hod. Počet zastávok: 8 – jednotlivé stanovištia sú označené očíslovanými drevenými kolmi.

Okolité lesy – lesný majetok získalo mesto Spišská Nová Ves čiastočne už v 13. storočí kúpnou cestou od kráľa a postupne nakupovaním od súkromných majiteľov. Prevážna časť lesov je donáciou kráľovny Márie Terézie zo dňa 5. júna 1778 Celý lesný majetok leží v chotári obce Spišská Nová Ves. Náučný chodník vybudovali v rámci projektu lesná pedagogika, kde sa lesníci snažia formou zážitkového učenia v lese vzbudiť a prehĺbiť u detí záujem a porozumenie pre les a prírodu, pochopiť význam a trvalé hodnoty lesa, oboznámiť sa s ekologickým a ekonomickým významom lesa a objasniť úlohu lesného hospodárstva. Novoveská Huta je už odpradávna známa výskytom rôznych druhov nerastných surovín. Podľa archeologických nálezov sa tu ťažili medené rudy už v praveku, ale historicky doložené údaje o ťažbe rúd pochádzajú z 13. storočia. V tejto historickej dobe sa na tu ťažili železné rudy (siderit) a najmä medené rudy, popri ktorých sa ešte získavalo aj malé množstvo striebra, niklu a kobaltu. Z novodobej histórie je táto oblasť známa aj výskytom a ťažbou uránových minerálov. Jedinými surovinami, ktoré sa aj dnes ťažia v Novoveskej Hute sú anhydrit a sadrovec.


Kontaktné údaje:

Tel: 053/4173411
huta@lesysnv.sk
http://www.naucnechodniky.sk
 

Adresa:

Novoveská Huta
Spišská Nová Ves

Zaradenie

Letná turistika


GPS súradnice

48.901027 20.513938« Späť
Košicemax. 25°Cmin. 15°C
Bratislavamax. 26°Cmin. 16°C
Žilinamax. 27°Cmin. 12°C
Banská Bystricamax. 25°Cmin. 12°C