Mesto Banská Štiavnica

Banská Štiavnica je najvýznamnejším banským mestom na Slovensku. Prvá písomná zmienka pochádza z r. 1217. V historickom jadre mesta sa nachádzajú mnohé umelecko–historické pamiatky: mestský hrad z 13. stor., budovy banskej a lesníckej akadémie, radnica zo 14. stor., neskorogotický kostol sv. Kataríny z 15. stor., renesančné meštianske domy, súbor barokových sakrálnych stavieb. Dominantami mesta sú Nový Zámok zo 16. stor., renesančno–baroková budova Klopačky zo 16. stor., románska bazilika Nanebovzatia Panny Márie z 13. stor. a súbor sakrálnych budov Kalvárie zo 17. stor., ktorá patrí medzi najväčšie v Strednej Európe.

Banská Štiavnica je najstaršie banské mesto na Slovensku. Mala dominantné postavenie v Európe už začiatkom 13. storočia. Stala sa jedným z najvýznamnejších stredísk ťažby zlata a striebra a súčasne najvýznamnejším centrom banskej vedy, techniky a školstva. Rýchly rozkvet a sláva slobodného kráľovského mesta Banská Štiavnica priamo súviseli s jeho bohatými rudnými žilami. Priamym dôkazom významu mesta je nielen jeho značná rozloha už v románskom období ale i výstavnosť architektúry. Reprezentatívny stred mesta, ktorý sa doformoval v priebehu 16. storočia, charakterizujú popri rozsiahlych goticko-renesančných meštianskych domoch i mestská radnica a neskorogotický kostol sv. Kataríny.

Svetový význam dosiahla Banská Štiavnica aj zásluhou Banskej akadémie, ktorá fungovala od roku 1762 až do roku 1919. Ako prvú svojho druhu na svete ju zriadila panovníčka Mária Terézia.

Neoddeliteľnou súčasťou pamiatkového fondu mesta sú rozsiahle komplexy technických diel, ktoré súvisia s ťažbou a spracovaním polymetalických rúd - rôzne šachty, štôlne, ťažobné veže, vodohospodársky systém kanálov a podobne. V Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO je Banská Štiavnica zapísaná spolu s technickými pamiatkami jej okolia. Silným zážitkom je návšteva 76 metrov dlhej podzemnej štôlne, alebo prehliadka originálnych exponátov v baníckom múzeu, nachádzajúcom sa vo voľnej prírode.

Charakteristickými symbolmi mesta sú:
 Morový stĺp so súsoším sv. Trojice, Starý zámok (bývala protiturecká pevnosť) a renesančný Nový zámok.
K ďaľším významným pamiatkám mesta patrí Kostol sv. Kataríny - zvaný tiež Slovenský kostol, je neskorogotický, postavený v rokoch 1443-1491, Kostol Nanebovzatia Panny Márie - farský kostol, pôvodne trojloďova románska bazilika z 30. rokov 13. storočia, Evanjelický kostol - z rokov 1794-96 s cenným organom vo vnútri a pod. Atrakciou mesta je Banské múzeum v prírode s možnosťou vstupu do podzemných priestorov historickej štôlne Bartolomej. Múzeum je zatvorené od decembra do apríla.


Kontaktné údaje:

msu@banskastiavnica.sk
rastislav.marko@banskastiavnica.sk
http://www.banskastiavnica.sk
 

Adresa:

Radničné námestie 1
Banská Štiavnica

Zaradenie

Pamiatky UNESCO


GPS súradnice

48.458924 18.892206« Späť
Košicemax. 25°Cmin. 14°C
Bratislavamax. 26°Cmin. 16°C
Žilinamax. 25°Cmin. 13°C
Banská Bystricamax. 25°Cmin. 13°C