Statistika pristupu k serveru kudyznudy.sk

Obdobie štatistiky: Jún 2017
Generované 01-Jul-2017 02:12 CEST

[Denné štatistiky] [Hodinové štatistiky] [URL-ky] [Vstupy] [Výstupy] [Miesta] [Odkazovače] [Hľadané] [Prehliadače] [Krajiny]

Mesačné štatistiky za Jún 2017
Celkom zásahov 307289
Celkom súborov 291376
celkom strán 104049
celkom návštev 28406
Celkom kBytov 9223562
Celkom jedinečných miest 12517
Celkom jedinečných URL-iek 12530
Celkom jedinečných odkazovačov 5663
Celkom jedinečných Browsrov 189
. priem max
Zásahov za hodinu 426 2186
Zásahov za deň 10242 18625
Súborov za deň 9712 18024
Stránok za deň 3468 13734
Miest za deň 417 1273
Návštev za deň 946 1391
kBytov za deň 307452 630783
Zásahy podľa kódu odpovede
Code 200 - OK 94.82% 291376
Code 206 - Partial Content 0.08% 241
Code 301 - Moved Permanently 2.88% 8844
Code 302 - Found 0.01% 18
Code 304 - Not Modified 2.19% 6737
Code 403 - Forbidden 0.02% 49
Code 404 - Not Found 0.00% 1
Code 500 - Internal Server Error 0.01% 23

Denné využitie za Jún 2017

Denné štatistiky za Jún 2017
deň zásahov súborov strán návštev miest kBytov
1 7918 2.58% 7474 2.57% 3070 2.95% 1108 3.90% 1022 8.16% 258283 2.80%
2 9596 3.12% 9239 3.17% 3556 3.42% 1085 3.82% 955 7.63% 294627 3.19%
3 9160 2.98% 8801 3.02% 3224 3.10% 1119 3.94% 929 7.42% 287122 3.11%
4 13289 4.32% 12318 4.23% 4770 4.58% 1391 4.90% 1273 10.17% 438576 4.75%
5 9852 3.21% 9457 3.25% 2631 2.53% 1133 3.99% 1054 8.42% 290025 3.14%
6 18625 6.06% 18024 6.19% 13734 13.20% 923 3.25% 948 7.57% 630783 6.84%
7 9906 3.22% 9250 3.17% 3240 3.11% 831 2.93% 889 7.10% 319070 3.46%
8 6579 2.14% 6131 2.10% 2179 2.09% 773 2.72% 845 6.75% 209889 2.28%
9 8941 2.91% 8530 2.93% 2131 2.05% 945 3.33% 933 7.45% 252742 2.74%
10 12439 4.05% 11884 4.08% 3621 3.48% 1101 3.88% 1098 8.77% 377127 4.09%
11 11580 3.77% 11227 3.85% 4789 4.60% 652 2.30% 882 7.05% 365550 3.96%
12 11338 3.69% 11057 3.79% 2818 2.71% 665 2.34% 845 6.75% 332354 3.60%
13 12489 4.06% 11889 4.08% 5090 4.89% 1211 4.26% 967 7.73% 388006 4.21%
14 12474 4.06% 10526 3.61% 5059 4.86% 1039 3.66% 907 7.25% 359601 3.90%
15 10036 3.27% 9728 3.34% 4513 4.34% 1190 4.19% 1060 8.47% 275650 2.99%
16 9853 3.21% 9524 3.27% 3961 3.81% 1096 3.86% 963 7.69% 239667 2.60%
17 11583 3.77% 11217 3.85% 2996 2.88% 1162 4.09% 1002 8.01% 314679 3.41%
18 9706 3.16% 9360 3.21% 3516 3.38% 1112 3.91% 987 7.89% 288698 3.13%
19 8526 2.77% 8167 2.80% 2259 2.17% 997 3.51% 1014 8.10% 245041 2.66%
20 7908 2.57% 7397 2.54% 1791 1.72% 780 2.75% 893 7.13% 243229 2.64%
21 7231 2.35% 6764 2.32% 2795 2.69% 821 2.89% 916 7.32% 252121 2.73%
22 7034 2.29% 6712 2.30% 2105 2.02% 710 2.50% 785 6.27% 214842 2.33%
23 8877 2.89% 8328 2.86% 2650 2.55% 810 2.85% 902 7.21% 262112 2.84%
24 10260 3.34% 9792 3.36% 3221 3.10% 846 2.98% 1037 8.28% 327590 3.55%
25 14135 4.60% 13775 4.73% 2789 2.68% 885 3.12% 1064 8.50% 383371 4.16%
26 10794 3.51% 9738 3.34% 2609 2.51% 849 2.99% 934 7.46% 306550 3.32%
27 9210 3.00% 8751 3.00% 2088 2.01% 778 2.74% 815 6.51% 268676 2.91%
28 8721 2.84% 8382 2.88% 1900 1.83% 873 3.07% 877 7.01% 239022 2.59%
29 10103 3.29% 9513 3.26% 3077 2.96% 874 3.08% 878 7.01% 295765 3.21%
30 9126 2.97% 8421 2.89% 1867 1.79% 802 2.82% 857 6.85% 262795 2.85%

Hodinové využitie za Jún 2017

Hodinové štatistiky za Jún 2017
hodina zásahov súborov strán kBytov
priem celkom priem celkom priem celkom priem celkom
0 274 8225 2.68% 263 7906 2.71% 135 4059 3.90% 8107 243198 2.64%
1 234 7039 2.29% 209 6270 2.15% 130 3904 3.75% 7490 224710 2.44%
2 232 6972 2.27% 214 6446 2.21% 124 3746 3.60% 6892 206773 2.24%
3 176 5284 1.72% 165 4969 1.71% 92 2782 2.67% 5568 167028 1.81%
4 196 5887 1.92% 181 5457 1.87% 101 3055 2.94% 5909 177281 1.92%
5 208 6254 2.04% 195 5859 2.01% 96 2890 2.78% 5662 169870 1.84%
6 247 7431 2.42% 236 7098 2.44% 96 2893 2.78% 7210 216299 2.35%
7 358 10760 3.50% 339 10176 3.49% 128 3866 3.72% 10478 314340 3.41%
8 516 15502 5.04% 487 14633 5.02% 165 4968 4.77% 15422 462675 5.02%
9 627 18831 6.13% 603 18093 6.21% 165 4957 4.76% 18220 546601 5.93%
10 574 17244 5.61% 551 16559 5.68% 183 5509 5.29% 17711 531318 5.76%
11 628 18860 6.14% 602 18082 6.21% 226 6793 6.53% 19326 579775 6.29%
12 602 18066 5.88% 565 16976 5.83% 193 5805 5.58% 17809 534259 5.79%
13 479 14386 4.68% 460 13815 4.74% 145 4368 4.20% 14792 443748 4.81%
14 505 15159 4.93% 439 13171 4.52% 145 4352 4.18% 13661 409826 4.44%
15 431 12959 4.22% 411 12358 4.24% 131 3933 3.78% 13326 399780 4.33%
16 469 14095 4.59% 448 13452 4.62% 159 4788 4.60% 13985 419555 4.55%
17 438 13163 4.28% 419 12592 4.32% 140 4218 4.05% 13746 412390 4.47%
18 455 13671 4.45% 436 13085 4.49% 144 4339 4.17% 13857 415713 4.51%
19 453 13610 4.43% 436 13094 4.49% 133 3995 3.84% 14149 424482 4.60%
20 607 18227 5.93% 580 17411 5.98% 161 4832 4.64% 17663 529887 5.74%
21 619 18578 6.05% 596 17882 6.14% 165 4975 4.78% 18033 540997 5.87%
22 518 15542 5.06% 495 14857 5.10% 157 4738 4.55% 16035 481040 5.22%
23 384 11544 3.76% 371 11135 3.82% 142 4284 4.12% 12401 372017 4.03%

Naj 30 z 12530 URL-iek celkom
# zásahov kBytov URL
1 15719 5.12% 621964 6.74% /styles/style.css
2 15616 5.08% 80017 0.87% /styles/shared.css
3 15559 5.06% 30932 0.34% /styles/divs.css
4 7776 2.53% 335808 3.64% /home/
5 6092 1.98% 298834 3.24% /letne-aktivity/
6 5528 1.80% 55500 0.60% /access/
7 4874 1.59% 240814 2.61% /zimne-aktivity/
8 4514 1.47% 221744 2.40% /za-poznanim/
9 3584 1.17% 630474 6.84% /images/banners/banner_interklinik.png
10 3090 1.01% 142977 1.55% /
11 2627 0.85% 122252 1.33% /vyhladavanie/
12 2487 0.81% 23483 0.25% /js/swfobject.js
13 2483 0.81% 3087 0.03% /js/ajax.js
14 2483 0.81% 98668 1.07% /js/jquery.cycle.all.js
15 2483 0.81% 7723 0.08% /js/jquery.hint-with-password.js
16 2481 0.81% 91980 1.00% /js/lytebox.js
17 2473 0.80% 214530 2.33% /js/jquery-1.7.1.min.js
18 2470 0.80% 12952 0.14% /js/functions.js
19 2437 0.79% 4280 0.05% /styles/hackman.css
20 2435 0.79% 2298 0.02% /styles/square721CE.css
21 2430 0.79% 13326 0.14% /styles/lytebox.css
22 2426 0.79% 2712 0.03% /styles/dinpro.css
23 2424 0.79% 4580 0.05% /styles/menu.css
24 2360 0.77% 4822 0.05% /images/btn_top-vlozit-podujatie.png
25 2356 0.77% 19314 0.21% /images/logo_kudyznudy.png
26 2288 0.74% 4533 0.05% /images/btn_top-vlozit-aktivitu.png
27 2266 0.74% 2646 0.03% /images/searchbtn.gif
28 2259 0.74% 2287 0.02% /images/bg_top.png
29 2254 0.73% 3035 0.03% /images/bg_body.png
30 2244 0.73% 2240 0.02% /images/bg_menuitem1.png

Naj 10 z 12530 URL-iek celkom podľa kBytov
# zásahov kBytov URL
1 3584 1.17% 630474 6.84% /images/banners/banner_interklinik.png
2 15719 5.12% 621964 6.74% /styles/style.css
3 7776 2.53% 335808 3.64% /home/
4 6092 1.98% 298834 3.24% /letne-aktivity/
5 2039 0.66% 245405 2.66% /access/usage_201706.html
6 4874 1.59% 240814 2.61% /zimne-aktivity/
7 4514 1.47% 221744 2.40% /za-poznanim/
8 2473 0.80% 214530 2.33% /js/jquery-1.7.1.min.js
9 590 0.19% 144819 1.57% /upload/visuals/00011_1383692165_473.jpg
10 3090 1.01% 142977 1.55% /

Naj 10 z 3677 vstupných strán celkom
# zásahov návštev URL
1 7776 2.53% 2791 9.84% /home/
2 6092 1.98% 2078 7.33% /letne-aktivity/
3 4874 1.59% 1757 6.19% /zimne-aktivity/
4 4514 1.47% 1721 6.07% /za-poznanim/
5 3090 1.01% 1479 5.21% /
6 2627 0.85% 781 2.75% /vyhladavanie/
7 1728 0.56% 774 2.73% /aktivita/1246/pozicovna-lodi-batov-kanal/
8 2094 0.68% 753 2.65% /akcia/
9 1657 0.54% 740 2.61% /aktivita/492/sekelsky-milan/
10 1003 0.33% 580 2.04% /aktivita/791/femme-charmante/

Naj 10 z 3710 výstupných strán celkom
# zásahov návštev URL
1 7776 2.53% 2576 9.09% /home/
2 6092 1.98% 2151 7.59% /letne-aktivity/
3 4514 1.47% 1789 6.31% /za-poznanim/
4 4874 1.59% 1744 6.15% /zimne-aktivity/
5 3090 1.01% 1132 3.99% /
6 2627 0.85% 831 2.93% /vyhladavanie/
7 1728 0.56% 780 2.75% /aktivita/1246/pozicovna-lodi-batov-kanal/
8 2094 0.68% 754 2.66% /akcia/
9 1657 0.54% 741 2.61% /aktivita/492/sekelsky-milan/
10 1003 0.33% 563 1.99% /aktivita/791/femme-charmante/

Naj 30 z 12517 miest celkom
# zásahov súborov kBytov návštev počítač
1 11851 3.86% 11846 4.07% 418968 4.54% 1 0.00% static.244.50.9.176.clients.your-server.de
2 10866 3.54% 10230 3.51% 409168 4.44% 33 0.12% blexhn42.webmeup.com
3 5263 1.71% 5235 1.80% 90327 0.98% 123 0.43% 66.220.145.243
4 5230 1.70% 5195 1.78% 76491 0.83% 136 0.48% 66.220.145.245
5 5043 1.64% 3593 1.23% 200689 2.18% 281 0.99% 216.244.66.228
6 4997 1.63% 4970 1.71% 77527 0.84% 117 0.41% 66.220.145.244
7 3920 1.28% 3920 1.35% 39361 0.43% 3 0.01% dedic908.hidehost.net
8 2863 0.93% 964 0.33% 18145 0.20% 2 0.01% 82.100.20.12
9 1812 0.59% 1750 0.60% 39236 0.43% 200 0.70% crawl-66-249-66-26.googlebot.com
10 1678 0.55% 1598 0.55% 37545 0.41% 214 0.75% crawl-66-249-66-27.googlebot.com
11 1638 0.53% 1636 0.56% 44788 0.49% 170 0.60% msnbot-207-46-13-12.search.msn.com
12 1463 0.48% 1284 0.44% 38888 0.42% 3 0.01% 82.150.184-103.trojanovicenet.cz
13 1366 0.44% 1263 0.43% 30553 0.33% 191 0.67% crawl-66-249-66-80.googlebot.com
14 1213 0.39% 1106 0.38% 27780 0.30% 181 0.64% crawl-66-249-66-81.googlebot.com
15 1195 0.39% 1186 0.41% 39296 0.43% 3 0.01% loft9123.serverprofi24.de
16 1171 0.38% 1165 0.40% 18574 0.20% 2 0.01% 29.205.broadband12.iol.cz
17 1066 0.35% 988 0.34% 26532 0.29% 201 0.71% crawl-66-249-66-28.googlebot.com
18 1019 0.33% 1019 0.35% 28556 0.31% 114 0.40% msnbot-40-77-167-108.search.msn.com
19 1017 0.33% 1016 0.35% 13667 0.15% 1 0.00% 93-153-17-69.tmcz.cz
20 1002 0.33% 1000 0.34% 35083 0.38% 1 0.00% 104.131.176.123
21 1002 0.33% 1000 0.34% 35184 0.38% 1 0.00% 104.131.18.215
22 1000 0.33% 998 0.34% 35191 0.38% 1 0.00% 104.236.102.245
23 954 0.31% 954 0.33% 29105 0.32% 103 0.36% msnbot-157-55-39-130.search.msn.com
24 919 0.30% 829 0.28% 20152 0.22% 110 0.39% crawl-66-249-66-204.googlebot.com
25 843 0.27% 843 0.29% 23833 0.26% 94 0.33% msnbot-207-46-13-111.search.msn.com
26 841 0.27% 835 0.29% 13335 0.14% 4 0.01% bband-dyn121.178-40-35.t-com.sk
27 827 0.27% 827 0.28% 11535 0.13% 1 0.00% 89-190-90-80.nsys.cz
28 821 0.27% 760 0.26% 18044 0.20% 101 0.36% crawl-66-249-76-76.googlebot.com
29 818 0.27% 413 0.14% 17872 0.19% 97 0.34% 95-108-213-2.spider.yandex.com
30 799 0.26% 732 0.25% 18732 0.20% 86 0.30% crawl-66-249-75-22.googlebot.com

Naj 10 z 12517 miest celkom podľa kBytov
# zásahov súborov kBytov návštev počítač
1 11851 3.86% 11846 4.07% 418968 4.54% 1 0.00% static.244.50.9.176.clients.your-server.de
2 10866 3.54% 10230 3.51% 409168 4.44% 33 0.12% blexhn42.webmeup.com
3 5043 1.64% 3593 1.23% 200689 2.18% 281 0.99% 216.244.66.228
4 5263 1.71% 5235 1.80% 90327 0.98% 123 0.43% 66.220.145.243
5 4997 1.63% 4970 1.71% 77527 0.84% 117 0.41% 66.220.145.244
6 5230 1.70% 5195 1.78% 76491 0.83% 136 0.48% 66.220.145.245
7 1638 0.53% 1636 0.56% 44788 0.49% 170 0.60% msnbot-207-46-13-12.search.msn.com
8 3920 1.28% 3920 1.35% 39361 0.43% 3 0.01% dedic908.hidehost.net
9 1195 0.39% 1186 0.41% 39296 0.43% 3 0.01% loft9123.serverprofi24.de
10 1812 0.59% 1750 0.60% 39236 0.43% 200 0.70% crawl-66-249-66-26.googlebot.com

Naj 30 z 5663 odkazovačov celkom
# zásahov odkazovač
1 6383 2.08% https://www.google.sk/
2 815 0.27% https://www.google.cz/
3 480 0.16% http://m.facebook.com
4 287 0.09% https://www.google.sk/search
5 239 0.08% http://nabsilimil.wordpress.com
6 239 0.08% https://www.google.com/
7 211 0.07% http://kaoximisa.wordpress.com
8 206 0.07% https://www.google.pl/
9 188 0.06% http://ticbevaba.wordpress.com
10 113 0.04% https://www.bing.com/
11 106 0.03% http://drucoutacyth.wordpress.com
12 106 0.03% http://gheridkimdi.wordpress.com
13 105 0.03% http://zahlcindisoft.wordpress.com
14 95 0.03% http://aphinpidif.wordpress.com
15 95 0.03% http://checkcatleopa.wordpress.com
16 93 0.03% http://presextamin.wordpress.com
17 93 0.03% https://www.google.cz/search
18 92 0.03% http://goptigemo2844.wordpress.com
19 91 0.03% https://www.google.co.uk/
20 90 0.03% [url
21 88 0.03% https://www.bing.com/search
22 87 0.03% http://bleatinpredphe.wordpress.com
23 86 0.03% http://hootartura.wordpress.com
24 83 0.03% http://www.google.sk/url
25 82 0.03% http://bourtipeklarol.wordpress.com
26 82 0.03% http://haceta.thoughts.com
27 82 0.03% http://m.facebook.com/
28 71 0.02% http://manlicofor.wordpress.com
29 68 0.02% http://belata.thoughts.com
30 67 0.02% http://hanjobthutzard.wordpress.com

Naj 20 z 24 hľadaných textov celkom
# zásahov hľadaný text
1 4 11.76% kudy z nudy
2 3 8.82% kudy z nudy rajecke teplice
3 2 5.88% avalina_777 nude
4 2 5.88% drevenĂ­k sprievodca
5 2 5.88% kudy z nudy podhajska
6 2 5.88% ovocna misa
7 2 5.88% svatojanska muska
8 1 2.94% anything
9 1 2.94% banska stiavnica namestie
10 1 2.94% hrad stara lubovna
11 1 2.94% indoor aktivity na slovensku
12 1 2.94% jagal mengusovce
13 1 2.94% kosice bankov
14 1 2.94% kudyznudy.sk
15 1 2.94% liptovský ján náučný chodník
16 1 2.94% ruzove pole
17 1 2.94% ruĹžinĂĄ naucny chodnik
18 1 2.94% svätojanska muska
19 1 2.94% tanky svidnik
20 1 2.94% veronika kupalisko

Naj 15 z 189 prehliadačov celkom
# zásahov prehliadač
1 186494 60.69% Mozilla/5.0
2 26535 8.64% Googlebot/2.1
3 14923 4.86% bingbot/2.0
4 13202 4.30% AhrefsBot/5.2
5 11851 3.86% MegaIndex.r
6 10866 3.54% BLEXBot/1.0
7 6263 2.04% SemrushBot/1.2
8 5889 1.92% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
9 5705 1.86% DotBot/1.1
10 3004 0.98% spbot/5.0
11 2804 0.91% SeznamBot/3.2
12 2371 0.77% MJ12bot/v1.4
13 2261 0.74% MSIE 9.0
14 1477 0.48% YandexImages/3.0
15 1195 0.39% Linguee Bot (http://www.linguee.com/bot; bot@linguee.com)

Využitie podľa krajiny Jún 2017

Naj 50 z 82 krajín celkom
# zásahov súborov kBytov krajina
1 88547 28.82% 83781 28.75% 2451908 26.58% Komercna (com)
2 74281 24.17% 68561 23.53% 2518526 27.31% Nezistena/neznama
3 69160 22.51% 66699 22.89% 2112613 22.90% Slovenska republika
4 41098 13.37% 39477 13.55% 1033160 11.20% Ceska republika
5 15170 4.94% 14949 5.13% 535356 5.80% Nemecko
6 12688 4.13% 12114 4.16% 318667 3.45% Siet (net)
7 1071 0.35% 1001 0.34% 62349 0.68% Ruska federacia
8 898 0.29% 858 0.29% 24154 0.26% Zastaralo Arpanet (arpa)
9 604 0.20% 579 0.20% 17047 0.18% European Union
10 596 0.19% 509 0.17% 27707 0.30% Madarsko
11 544 0.18% 541 0.19% 28020 0.30% Polsko
12 536 0.17% 518 0.18% 14954 0.16% Holandsko
13 376 0.12% 374 0.13% 9236 0.10% Montenegro
14 242 0.08% 234 0.08% 8725 0.09% Rakusko
15 229 0.07% 205 0.07% 4522 0.05% Norsko
16 161 0.05% 154 0.05% 4721 0.05% Ukraina
17 127 0.04% 127 0.04% 4588 0.05% Dansko
18 104 0.03% 104 0.04% 2179 0.02% Francuzsko
19 100 0.03% 100 0.03% 3129 0.03% Taliansko
20 80 0.03% 80 0.03% 1548 0.02% Rumunsko
21 61 0.02% 60 0.02% 2342 0.03% Neziskova organizacia (org)
22 53 0.02% 51 0.02% 1581 0.02% Velka Britania (UK)
23 47 0.02% 45 0.02% 1072 0.01% Serbia
24 43 0.01% 43 0.01% 1100 0.01% Kolumbia
25 43 0.01% 43 0.01% 1026 0.01% Svedsko
26 41 0.01% 41 0.01% 1157 0.01% Novy Zeland
27 39 0.01% 39 0.01% 818 0.01% Bielorusko
28 37 0.01% 35 0.01% 1274 0.01% Spanielsko
29 34 0.01% 33 0.01% 1149 0.01% Generic Business (biz)
30 28 0.01% 28 0.01% 1586 0.02% Brazilia
31 23 0.01% 23 0.01% 2785 0.03% Mexiko
32 15 0.00% 9 0.00% 1400 0.02% Turecko
33 14 0.00% 14 0.00% 2022 0.02% Belgicko
34 14 0.00% 14 0.00% 2143 0.02% Lithuania
35 12 0.00% 12 0.00% 868 0.01% Vietnam
36 11 0.00% 11 0.00% 1284 0.01% Chorvatsko
37 11 0.00% 10 0.00% 836 0.01% India
38 9 0.00% 9 0.00% 1503 0.02% Australia
39 9 0.00% 9 0.00% 1183 0.01% Svajciarsko
40 9 0.00% 5 0.00% 400 0.00% Hongkong
41 9 0.00% 9 0.00% 937 0.01% Indonezia
42 9 0.00% 9 0.00% 1200 0.01% Portugalsko
43 9 0.00% 8 0.00% 463 0.01% Thajsko
44 8 0.00% 8 0.00% 860 0.01% Argentina
45 8 0.00% 8 0.00% 1078 0.01% Moldova
46 7 0.00% 7 0.00% 1045 0.01% Kanada
47 6 0.00% 6 0.00% 805 0.01% Grecko
48 6 0.00% 6 0.00% 869 0.01% Izrael
49 6 0.00% 6 0.00% 671 0.01% Japonsko
50 4 0.00% 4 0.00% 324 0.00% Bulharsko


Generated by Webalizer Version 2.23